DOBRODOŠLI U BITE OF ART
BIZNIS MODEL SAVREMENE UMETNOSTI

Bite of Art biznis model savremene umetnosti (Bite of Art Contemporary Art Business Model - CABM) predstavlja sveobuhvatni alat za inovaciju rada operatora u kulturi u oblasti savremene vizualne umetnosti. Ovde ćete moći da pronađete znanja, alate, modele, sugestije, primere i još mnogo toga u obliku uputstava korak po korak koja će vas voditi ka transformaciji vašeg rada.

Kada prođete kroz BITE CABM, moći ćete da unesete inovacije u način na koji stupate u interakciju sa novom mladom publikom za savremenu vizualnu umetnost kako u okviru vašeg radnog prostora, tako i u onlajn svetu.

Finansirano od strane Evropske unije. Izraženi stavovi i mišljenja pripadaju isključivo autorima i nisu nužno jednaki stavovima i mišljenjima Evropske unije ili Evropske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Evropska unija ni EACEA se ne mogu smatrati odgovornim za njih.

sr_RS
Scroll to Top