Ključni elementi BITE CABM

Koncept BITE CABM 2.0 se zasniva na inovaciji kao alatu za povećanje konkurentnosti kulturnih operatora u oblasti savremene vizualne umetnosti i privlačenje šire mlade publike, uz pomoć sledećih nekoliko elemenata:

 • 1) Virtualna realnost 360°

  - pruža se mogućnost kulturnim operatorima da privuku novu širu publiku kroz transformaciju izložbi savremene umetnosti u virtualne vođene ture sa VR 360° iskustvom – sa posebnim naglaskom na „vođenje“.

 • 2) Vođene interakcije sa radovima na internetu

  – korišćenjem tri vrste tehnoloških rešenja, NFC, prepoznavanje slika i geolokaciju, publika u izložbenom prostoru dobija nove informacije, nova iskustva i potpuno vođenu interakciju uz pomoć jednostavnog IoT alata na njihovim pametnim uređajima (BITE mobilna aplikacija).

 • 3) BITE of Art tura

  – Društveno angažovani performansi savremene umetnosti u javnim prostorima zabeleženi uz pomoć tehnologije koja koristi virtualnu realnost i transformisani u permanentne gradske ture savremene umetnosti na otvorenom. Ove ture će biti besplatne i lako dostupne kroz unapređenu BITE of Art mobilnu aplikaciju;

 • 4) Novi koncept upravljanja i vođenja BITE virtualnih galerija

  koji se zasniva na besplatnoj i lako dostupnoj blokčejn tehnologiji uz pomoć koje kulturni operatori mogu da pristupe novim globalnim tržištima;

 • 5) Gamifikacija zasnovana na proširenoj realnosti

  uz korišćenje kodova koji su dostupni na mrežama kao što su Facebook i kreira sveobuhvatno i interaktivno iskustvo izložbi savremene vizualne umetnosti koje će biti integrisano u BITE IoT;

 • 6) Korišćenje pristupa „content“ marketinga

  za društveno angažovanje kroz savremenu vizualnu umetnost i razvijanje publike.

Za efektivnu primenu ovih inovativnih elemenata u praksi, BITE CABM uspostavlja sledeće univerzalne okvire koji će pomoći kulturnim operatorima da unaprede svoje poslovanje kao i da primene dostupne BITE sadržaje:

- Pristup publici – Upoznavanje sa glavnim ciljnim grupama BITE of Art rešenja i pristup komunikaciji sa njima.

- Predlog jedinstvenih vrednosti – Uvid u najvažnije inovativne elemente u komunikaciji savremene umetnosti koje BITE donosi, sa fokusom na komparativne prednosti.

- Strateško planiranje – Naglašavanje važnosti pristupa koji podrazumeva strateško planiranje u radu kulturnih operatora, uz fokus na strateško planiranje komunikacije.

- Prihodi – Uvod u načine na koje primena BITE rešenja u radu kulturnih operatora može da pomogne u ostvarenju njihovih trenutnih potreba i budućih težnji – za povećanjem konkurentnosti, proširenjem publike, povećanjem prihoda, privlačenjem omladine i nove publike kao i novih kupaca.

Specifični BITE elementi po meri, koji su fazi razvoja i testiranja predstavljeni su u ovom CABM u formi smernica. Njihova svrha je da pomognu kulturnim operatorima da lako primene BITE sadržaj u svom poslovanju svakodnevnom radu. To su:

BITE strategija komunikacije

Pregled ključnih principa strategije komunikacije u okviru BITE rešenja i instrukcija za njihovu implementaciju u praksi

BITE of Art veb platforma

BITE of Art mobilna aplikacija

U formi procedura i standarda za primenu ovih BITE digitalnih alata, sa preciznim smernicama koje uključuju snimke ekrana za korišćenje svake funkcije veb portala i mobilne aplikacije

BITE IoT

Korišćenje IoT tehnologije uključujući AR za vođenje publike kroz interaktivno iskustvo izložbi savremene umetnosti – smernice korak po korak, uključujući liste i instrukcije vezane za korišćenje BITE mobilne aplikacije.

BITE360

VR iskustvo događaja/izložbi u oblasti savremene umetnosti, virtualne vođene ture kroz 360° iskustvo – smernice korak po korak uključujući liste i instrukcije vezane za korišćenje BITE mobilne aplikacije.

BITE Art tura

Performansi vizualne umetnosti u javnim prostorima posmatrani preko pametnih telefona na određenim zadatim geolokacijama – smernice korak po korak uključujući liste i instrukcije vezane za korišćenje BITE mobilne aplikacije.

5%
sr_RS
Scroll to Top